VISANED


Toeristen visum...MVV... Huwelijk... NEDERLANDS LEREN IN Pattaya THAILAND ...Inburgeringscursus...Trouwen...Nederlandse les .

บริษัทเพชรบูรณ์ วีซ่าเซอร์วิส รับทำวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์ ประเทศเบลเยี่ยมและเรียนภาษาดัตช์เพื่อสอบทำััััััเอ็มวีว

  tempel bangkok

thaise vlag

 

belgie vlag

NEDERLANDS LEREN

leeren

nederlands vlag

 

duitse vlag

khaw koa
pattaya
 

Huwelijk in thailand inburgeringscursus mvv visum trouwen in thailand toeristenvisum nederlands leren in thailand registreren

NEDERLANDS LEREN IN THAILAND

Als u uw Thaise partner naar Nederland wilt laten komen voor langer dan 3 maanden dan dient uw Thaise partner eerst een zogenaamde Inburgeringsexamen af te leggen op de Nederlandse ambassade,als dit examen met goed gevolg is afgelegt dan kunt u een procedure starten om een Machtiging tot Voorlopig Verblijf(MVV) aan te vragen.

Dit Inburgeringsexamen buitenland wordt ook wel genoemd het Basisexamen Inburgering.Het inburgeringsexamen bestaat uit 3 delen voor alle onderdelen moet een voldoende worden gehaald.

Deel 1: Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS). Hier in wordt de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. Aan de hand van een boekje met afbeeldingen worden er telefonisch 30 vragen gesteld, hier van moet de kandidaat er minimaal 23 goed hebben.

Deel 2: Mondelinge Taal Toets Gesproken Nederlands (TGN). Hierin wordt de kennis van de Nederlandse taal getoetst. Dit onderdeel bestaat uit het nazeggen van korte zinnen, het beantwoorden van korte vragen, opnieuw nazeggen van zinnen het benoemen van tegenstellingen en het navertellen van verhaaltjes. Hier voor moet een score van minimaal 26 punten worden gehaald van de 80.

Deel 3:Geleterheid en Begrijpend Lezen(GBL).Dit onderdeel bestaat uit 5 verschillende testen, er wordt o.a. gelet op het vloeiend kunnen lezen van woorden en zinnen en er worden vragen gesteld over een kleine tekst deze test duurt in totaal 25 minuten, en er moet een score worden gehaald van minimaal 26 punten van de 36.

Visaned heeft een inburgeringscursus die speciaal gericht is om uw Thaise partner goed voor te bereiden op het inburgerings examen,er zijn verschillende niveau,s om mee te beginnen, dit is afhankelijk van vooropleiding ,er wordt les gegeven in zowel het Thais als in het Nederlands de cursus wordt gegeven in Pattaya Thailand. Omdat het examen wordt afgenomen met een computer, onderrichten wij onze cursisten o.a. ook met de computer.De gemiddelde cursist heeft 120 uur nodig om klaar te zijn voor het examen.

Er wordt uitsluitend les gegeven in kleine groepjes van 3 of 4 cursisten, zodat er aan iedere cursist optimale aandacht kan worden gegeven. De lessen zijn 3 uur per dag van maandag tot vrijdag.

Kosten per cursus 120 uur 500 euro. Met gratis MVV begeleiding.

Cursisten die al een beetje Nederlands spreken kunnen meestal wel in een lopende cursis in stromen.

Voor meer informatie neemt u a.u.b. contact op met Visaned.

info@visaned.com Tel:08 47 66 29 25 TEL.THAI:08 61 44 74 76

inburgeringcursus basisexamen nederlandsleren cursus les thailand learndutch  

 

nederlandse les

jouwpagina     LINKS